MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. dubna 2020

Boží muka

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1941

Boží muka

Zolova ul., při silnici do Nedvězí, parc.č. 1118

Zděná trojboká boží muka se silně okosenými rohy a stěnami konkávně prohnutými. Na soklu stojí odstavec složený ze tří spojených, na rozích trojúhelníků stojících pilířů. Každý z nich má na třech stranách pilastry s korintskými hlavicemi, kladím a jednoduchou římsou. Pilíře jsou dohromady spojeny výklenky ve dvou podlažích. Výklenky jsou obdélné s půlkruhovými záklenky. Nahoře je volná prostora otevřená třemi otvory do stěn. Mezi otvory výklenků jsou v omítce rámovaná zrcadla. Stavba z 2. poloviny 18. století je kryta stanovou stříškou.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Boží muka
AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 56, 29.03.2004 v 13:53 hodin