MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 15. listopad 2019

Kostel Navštívení Panny Marie

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 1829/1

Kostel Navštívení Panny Marie

parc.č. 1

Kostel má podélnou dispozici s příčnou lodí a 2 věžemi na západě. Věže jsou čtyřpatrové na čtvercovém půdorysu. Tvoří s lodí v rovné linii západní průčelí, členěné pilastry ve tři vertikální pole. Středem probíhající masivní římsa s nízkým štítem dělí průčelí v části dolní s portálem, šesti okny a třemi nikami, a část horní , které dominují atikou vzájemně spojené věže. Loď tvoří nepatrně vystouplý rizalit. Přízemí tvoří vysokou podnož, rohy věží a rizalitu jsou ukončeny stylizovanými kompozitními pilastry s kladím. Nad římsou ve 2. patře je v rizalitu trojúhelný štít, nad ním vysoká atika ukončená zábradlím a kuželkami, uprostřed vypjatá půlkruhovým štítem nad výklenkem se sochou Panny Marie s dítětem Ježíšem. Horní patra věží mají v rozích pilastry a kladí. Jsou ukončeny cibulovitými helmicemi s lucernami. Okenní osy v západním průčelí jsou obdélníkové s ostěním a frontony nebo místo nich výklenky se sochami sv. Augustina, sv. Norberta, sv. Štěpána. Zmíněné sochy vytvořil v roce 1680 olomoucký sochař František Zürn, před rokem 1732 byly upravovány Jiřím Antonínem Heinzem. V přízemí věží jsou obdélníkové dveře s ostěním a v ose kostela velký portál s půlkruhovým záklenkem. Po bocích s pilastry s předloženými sloupy s kladím a přerušenými frontony. Uprostřed velká deska s latinským nápisem a letopočtem 1679. Nad deskou a nad volutovým kladím jsou umístěny tři postavy - alegorie Božských ctností (Víry, Naděje a Lásky), které vytvořil v roce 1731 sochař Josef Winterhalder. Kostel byl vystavěn v letech 1669 - 1679 podle plánů, které vypracoval Giovanni Pietro Tencalla.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 27.11.2003 v 10:22 hodin