MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 25. října 2020

Farní kostel Nanebevzení P. Marie

Kulturní památka č. 454
Parc. č. 1 st., 81/1 o. p., 80, 81/4 - hřbitov
454/1 - farní kostel Nanebevzení P. Marie
parc. č. 1 st.
Jednolodní stavba z roku 1809 s převažujícími barokními tendencemi. V jádru raně středověká emporová stavba.
454/2 - kryté schodiště ke kostelu
Nanebevzení P. Marie, parc. č. 81/1 o. p. Kryté schodiště ze začátku 19. století. Před vstupem na schodiště sochy Božského srdce Páně a P. Marie.
454/3 - ohradní zeď
kolem hřbitova u farního kostela Nanebevzení P. Marie , parc. č. 80, 81/4 - hřbitov
Ohradní zeď z lomového kamene z 19. století vymezující část areálu kostela a hřbitova.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 01.12.2003 v 12:22 hodin