MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 2. dubna 2020

Malá Morava

Malá Morava má střední nadm. výšku 585 m a je rozložena při stejnojmenném vodním toku, který na jižním konci zástavby ústí do hlavního řečiště Moravy. Na severní konec zástavby bezprostředně navazuje část Sklené. Západní okraj katastru tvoří současně hranici proti českému okresu Ústí nad Orlicí. Katastr Malé Moravy se postupně zvedá od jihu z údolí Moravy, jímž prochází silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, k západu do prvních kopců ze skupiny Králického Sněžníku.

Jako památka raně barokní architektury je chráněn areál farního kostela a rokoková kamenná socha Immaculaty z r. 1771.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 585.00 m

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 31.01.2008 v 10:25 hodin