MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 14. srpna 2020

Historie obce Velké Karlovice

Ves Velké Karlovice byla založena majitelem rožnovského panství Karlem Jindřichem z Žerotína listinou z 8. listopadu 1714. Území, na kterém vznikla tato nová ves, náleželo původně ke vsetínskému panství. Již od 16. století museli jeho majitelé i poddaní čelit nárokům, jež si na toto území kladli majitelé panství Povážská Bystrica. Na přelomu 17. a 18. století vyvstal majitelům vsetínského panství nový soupeř. Poddaní z rožnovského panství pronikali přes hřeben nynějších Vsetínských vrchů do údolí Vsetínské Bečvy, aby je mohli hospodářsky využívat. Soudní spory o toto území mezi majiteli vsetínského a rožnovského panství byly bezvýsledné. Karel Jindřich z Žerotína využil okolnosti, že Vsetínsko bylo zaměstnáno překonáváním následků vpádů kuruckých povstalců a přisvojil si území Karlovic, což mu údajně schválil sám panovník. Illésházyové jako majitelé vsetínského panství se nicméně svého nároku na tuto oblast nikdy nevzdali a hrabě Jan Křtitel dosáhl r. 1774 oddělení části Karlovic od rožnovského ke vsetínskému panství. Protože jeho díl byl menší než Žerotínův, ujal se pro toto území název Malé Karlovice. Malé Karlovice byly s Velkými Karlovicemi spojeny znovu r. 1966.

V obecním pečetidle z r. 1762 je kozel stojící na návrší v krajině porostlé stromy.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 12:39 hodin