MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 29. října 2020

Historie obce Solanec pod Soláněm

Obec se poprvé uvádí v písemných pramenech v r. 1583. Ves vznikla z pasekářských usedlostí, které zde byly zakládány v průběhu 16. století a rozptýlený charakter osídlení si Solanec udržel dodnes.

Solanec patřil až do r. 1849 k rožnovskému panství. V l. 1850-1960 podléhala ves orgánům státní správy ve Valašském Meziříčí s výjimkou let 1855-1868, kdy spadala pod smíšený okresní úřad v Rožnově p. R. Roku 1960 se obec stala součástí nově utvořeného okresu Vsetín. V r. 1960 byl Solanec spojen se sousední obcí Hutisko a sloučená obec obdržela název Hutisko-Solanec.

Pečeť obce Solanec známe z otisku z r. 1830, v kruhovém štítu ozdobeném přikryvadly je na návrší jelen a za ním laň, nad štítem je šikmo kosa, křížem přes ni jsou položené hrábě.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:41 hodin