MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. července 2020

Mezinárodní činnost KČT

Klub českých turistů vyvíjí rozsáhlou zahraniční aktivitu a je členem těchto mezinárodních turistických organizací:

IVV - Internationaler Volkssportverband
http://www.IVV.org

Světová organizace lidového sportu sdružuje 27 států od Japonska, Izraele přes většinu evropských států až po Kanadu a USA. Vznikla v roce 1970 a dnes eviduje 15 miliónů členů v 5100 klubech, které pořádají 7700 akcí ročně, pravidelně uváděných v Katalogu akcí IVV, aktualizovaném každý rok.

Programem IVV je:
- získat co největší počet lidí pro pravidelný pohyb v přírodě
- zabezpečit na akcích společenskou činnost v přijatelných cenových relacích pro
nejširší turistickou veřejnost
- ocenit stálé účastníky akcí IVV velkým počtem diplomů, nášivek a odznaků

Symbolem ocenění je zvláštní razítko, které se dává pouze do zvláštních účastnických průkazů dle počtu akcí a kilometrů.Olympiáda IVV v České Republice
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ - 9. SVĚTOVÁ TURISTICKÁ OLYMPIÁDA IVV 2005

v České republice s centrem v Plzni, která se koná ve dnech 28. - 31. července 2005 je turistickou akcí pro každého. Nikoliv pouze pro ty, co plní podmínky IVV. Olympiáda, cizojazyčně nazývána VOLKSSPORT OLYMPIADE je světovou událostí, která v České republice ještě nebyla a za naší generace už nebude. Toto velké shromáždění turistů z celého světa by mělo nejenom ukázat na krásy naší země a na akceschopnost našich organizátorů ale zároveň být velkou demonstrací Klubu českých turistů, potvrdit naši existenci i schopnost aktivně přispět k rozvoji cestovního ruchu v České republice.

Program: pěší trasy 7,10, 20 km a v sobotu navíc maraton 42 km, kolo 25 - 50 km, plavání 300 - 1000 metrů. Celá olympiáda je doprovázena kulturním i společenským programem. Olympijské akce proběhnou též v Praze, v K. Varech, M. Lázních a v Prášilech.

Na vícedenní účast je nutné se předem přihlásit. Koresponduje to též se získáním OLYMPIJSKÉ MEDAILE. Ta je určena pro ty, kteří si předem zaplatí tzv. OLYMPIA PAS. Ubytování na lůžku si mohou zájemci zajistit sami, nebo též prostřednictvím org. výboru. Ubytování na podlaze škol či sokoloven zajišťuje pořadatel. Olympiáda je velice náročnou finanční záležitostí. Proto též ceny vycházejí z mezinárodních norem a zvyklostí.

Přihlášky nutno podat do 30. dubna 2005. Po tomto termínu je možná pouze individuelní účast bez nároku na medaili nebo též jednodenní účast s možností získat pouze OL. DIPLOM.

Přihlášky: Pavla Kindelmannová, sekretářka org. výboru, Sokolovská 39, 323 00 Plzeň

Pro orientaci uvádíme ceny . Čeští turisté - členové KČT a slovenští turisté- členové KST budou mít slevy, které dotuje KČT.

Olympijský pas -zahrnuje medaili, diplom, pendlbus : l0,- € / 220,-Kč.

Možná je i jednodenní účast. Startovné pro každou pěší akci, kolo a plavání je 2,-€ /40,-Kč, maraton 5,-€/ 100,- Kč. Společenský večer v PIVOVARU 5,-€ / 30,- Kč, nostalgický parní vlak Pha-Karlštejn-Plzeň a zpět 19,-€- beze slevy.

František M o s e r
předseda org. výboruEWV - Europäische Wandervereinigung
http://www.era-ewv-ferp.org

Evropská turistická asociace byla založena v roce 1969 se sídlem v tehdejší NSR. V současné době sdružuje 54 turistických spolků z 29 evropských států. Tyto spolky mají dohromady cca 6 miliónů členů.

Mezi hlavní současné cíle této organizace patří:
- dokončení a údržba sítě 11-ti dálkových značených tras přes Evropu
- uplatnění práv turistů pro volný pohyb v přírodě při EU v Bruselu
- vztah turistiky a ochrany přírody
- informace o turistických ubytovacích objektech jednotlivých členských spolků
s cílem vytvořit jednotné databáze.
IML - International Marching League
V říjnu 1987 byla v Tokiu z iniciativy Královského nizozemského tělovýchovného svazu (KNBLO) založena Mezinárodní liga chodců - IML. Pro účastníky několikadenních mezinárodních pochodů byl navržen systém oceňování, pro nějž platí určitá pravidla - evropský chodec, světový chodec v řadě stupňů.

Mezi 17 současnými členy je i ČR a z každého státu může být pouze jeden pořadatel. V ČR je to zářijový dvoudenní pochod v Brně.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.KlubTuristu.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 20.04.2005 v 13:28 hodin