MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře

Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře

Projekt Obnovy Bezručovy chaty na Lysé hoře se zrodil v Klubu českých turistů hned po roce 1989, když byly KČT v restituci vráceny nemovitosti na vrcholu Lysé hory. Jedna z nejvýznamnějších chat KČT postavených v tehdejším Československu, v roce 1935, byla zničena požárem v roce 1978. Chata byla symbole čsl. vzájemnosti a také útulnou českých turistů, kteří se chtěli vyrovnat německy mluvícím spoluobčanům. Byl to významný objekt, na svou dobu moderně vybavený. Vlastní vodárna, na Větrech, 120m pod vrcholem, dodávala pomocí čerpadel vodu (po opravě funguje bezvadně dodnes), bylo zde ústřední topení, ubytování se sociálním zařízením pro 25 osob, elektrické chlazení čtyř druhů nápojů ze sudů, oddělení pro výrobu ledu, byt pro správce, jídelna s výčepem a velká terasa s nádherným výhledem do kraje. Pod chatou byl ve skále vylámán vodojem, odkud se automatickými čerpadly rozváděla voda po objektu.
Moderní byla i vizáž, architektura chaty. Návrh, který zvítězil, byl zpracován architektem Knoblochem ve funkcionalistickém pojetí. Ve výběrovém řízení mu byla dána přednost před tak vynikajícími architekty jako byli bratři Šlapetové, Stockar-Bornkopf František Kolář a Rubý. Ceníme si vysoko, jak tato moderní architektura byla přijata odbornou i laickou veřejností, protože nic nenapodobovala (Jurkovičovu či valašskou architekturu) ani nic nepředstírala.

Tenkrát to byla velká sláva, když 16. 6. 1935 byla slavnostně Bezručova chata otevřena. Té slavnosti se zúčastnili významní potentáti a téměř 4000 lidí. KČT, župa Podbeskydská byla za toto dílo veřejností velmi oceněna. Asi tehdy nikoho nenapadlo, jak špatní hospodáři budou potomci.

Požár zničil mnoho turistických chat v našich horách. Většinou dřevěné stavby, byly z hlediska požární ochrany nedokonale zajištěny a zpravidla v zimním období, v důsledku nedbalosti a neopatrnosti vyhořely.

Klub českých turistů spolu s projektanty, ochranáři a s příslušnými úřady připravuje obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře tak, aby stavba byla odolná proti požáru a extrémním povětrnostním vlivům. Pro hrubou stavbu je navržen kámen a cihelné zdivo, venkovní fasáda bude obložena z části dřevem, aby byl zachován původní vzhled chaty.

Projekt počítá s tzv. dvojím vodním hospodářstvím, to znamená využití dešťové vody pro sociální zařízení a pitné vody pro vaření a sprchy. V projektu je navrženo využití alternativních zdrojů energie (solární, voltaické články, tepelné čerpadlo apod.) Projektant počítá samozřejmě i s prostorem pro servis, pro lyžaře a cyklisty, veřejně přístupné WC a sprchy atd.

Byla ustanovena řídící komise pro obnovu Bezručovy chaty, která pod vedením předsedy KČT ing. Havelky zajišťuje organizaci a financování tohoto projektu.

Obnova Bezručovy chaty byla vyhlášena ústředním výborem KČT prioritní akcí pro celou Českou republiku. Po vloni dokončené Jiráskové chatě na Dobrošově (Orlické hory) a nově postavené chatě v Prášilech na Šumavě, přišly na řadu Beskydy.

KČT chce takto přispět k obnovení tradic na Lysé hoře a zajistit turistům a veřejnosti důstojné zázemí a servis.
Technická sekce zřízená KČT v Moravskoslezské oblasti se sídlem v Ostravě, připravuje v současné době podklady pro žádost pro územní rozhodnutí.

Výchozím podkladem je pro nás Urbanistická studie, která byla po dlouholetém úsilí zpracována a dokončena Krajským úřadem v Ostravě a odsouhlasena v září loňského roku.
Tato studie přispěje k revitalizaci Lysé hory a současně slouží jako podklad pro zpracování územních plánů obcí, jejichž katastrální území se zde protínají.

Obnovu Bezručovy chaty podporuje Krajský úřad, zainteresované obecní úřady, CHKO, České lesy a samozřejmě celá turistická veřejnost. Je třeba přiznat, že se vyskytují i lidé, kteří se navenek tváří, jak nám kdovíjak fandí, ve skutečnosti nám házejí klacky pod nohy. Tyto "ušlechtilé" povahy se v našem národě bohužel vyskytovaly vždycky, ale nás to nemůže odradit, by naopak.

Je třeba, aby veřejnost věděla, že tato stavba, z hlediska technického, ochranářského, řešení odpadového hospodářství, ale i z důvodů povětrnostních vlivů, je mimořádně náročná na přípravu. Např. v současné době musíme nechat zpracovat tzv. biologické hodnocení, tj. vlastně průzkum fauny a flory na vrcholu Lysé hory, nutné pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Je to jeden ze 23 podkladů, které musíme doložit k žádosti o územním rozhodnutí. K dnešnímu dni již máme vyřízeno 20 dokumentů. Toto se nedá vyřídit ze dne na den, např. biologické hodnocení, které nám nařídil úřad CHKO Beskydy se provádí na rozloze 50 ha po celý rok, přes všechna roční období.
Předpokládaný způsob provádění bude dodavatelský, dodavatel, který bude v tomto případě mimo jiné i pod veřejnou kontrolou, vyjde z výběrového řízení v roce 2005. Chceme, aby tato doba výstavby nepřekročila 2 roky. Pokud se nestane nic mimořádného, 28. října 2004 bude slavnostní položení základového kamene pro Bezručovu chatu.

V závěru této zprávy pro veřejnost, k obnově Bezručovy chaty na Lysé hoře, chceme zdůraznit, že KČT nikdy nesledovala výstavbou turistických chat honbu za zisky nebo výnosný byznys, ale poskytování servisu a služeb těm nejširším lidovým vrstvám, za slušné ceny. Dnes dokonce pro držitele karty " EUROBEDS" karty, se slevou!! Od roku 1888, kdy vznikl KČT (založil prof. Vojta Náprstek) bylo postaveno přes 100 chat a útulen po celém bývalém Československu a mnohé slouží dodnes.

Turistika není jen sport, ale také navazování nových přátelství, poznávání přírody a pamětihodností a nejpříjemnější regenerací fyzických a psychických sil. K tomu všemu Klub českých turistů napomáhá i zajišťováním turistického značení, budováním a obnovou turistických chat a útulen na odlehlých místech, budováním rozhleden a s pomocí českých lesů budování posezení a vyhlídkových stanovišť.

Turistické značení a turistické mapy, které vydává KČT jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších na světě. Naši značkaři provádějí značení v rozsahu téměř 50000 km a před třemi léty jsme dostali na starost i cyklotrasy a lyžařské trasy.

Jsme odhodláni v nastoupené cestě pokračovat tak, aby naši i zahraniční turisté byli s naší prací spokojeni.


Technická sekce KČT, oblast Moravskoslezská.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.KCT-MSK.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 12:43 hodin