MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 15. srpna 2020

Citov

První zmínka o obci je z roku 1220, německý název Zittow.

Obec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, přibližně 10 km západně od Přerova na levém břehu říčního ramene zvaného Morávka. Citov byl lidským sídlištěm již v pravěkých dobách, jak zde svými archeologickými nálezy prokázal známý badatel Antonín Telička. Nalezeny byly staré hroby, popelnice, bronzové nástroje a také zlaté římské mince.

Mezi dominanty obce patří kostel sv. Jiří z roku 1735, který byl v roce 1805 rozšířen o oratoř a sakristii. Dominantou obce je i vodní mlýn z roku 1739, svého druhu patřící k nejstarším na Moravě. Měnil však třikrát místo pro povodně způsobené Moravou. V obci se nachází také klasicistní zámek, který roku 1845 vystavěli bratři Jan a Tobiáš Pauspertlové z Drachenthalu.

Dnes je Citov moderní obcí s kompletní technickou infrastrukturou, která je nezbytná k současnému náročnému způsobu života. V obci byl postaven moderní dům s devíti byty pro občany, kteří při záplavách v roce 1997 přišli o své rodinné domky. Naproti zámku byl vybudován sportovní areál, ve kterém se nachází dva bazény, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště. V zimním období je provozována sauna. Pro občerstvení a zábavu návštěvníků je v hlavní budově pohostinství a terasa s tanečním parketem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 08.04.2004 v 07:54 hodin