MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 9. srpna 2020

OČADLÍK Mirko

- univerzitní profesor, PhDr., Dr.Sc., český hudební vědec, kritik, pracovník československého rozhlasu

Narodil se 1. 3. 1904 v Holešově, zemřel 26. 6. 1964 v Praze.
V rodném městě chodil do obecné školy. Poté, co se rodina přestěhovala do Vídně, studoval na tamějším soukromém gymnáziu a ke zkouškám jezdil do Holešova. Gymnazialní studia dokončil na smíchovském gymnaziu v Praze. Práva studoval na Karlově univerzitě a současně poslouchal na filozofické fakultě Šaldu, Ot. Fischera a v Tilleho. Hudební vědu studoval u Zd. Nejedlého a historii u Pekaře, Šusty a Šimka. Ve studiu hudby pokračoval u Alb. Pozděny a dirigenta Ferd. Löwa. Titul PhDr. získal v roce 1946.
Byl 22 let ve službách Čs. rozhlasu. Vyvíjel zároveň iniciativní činnost organizační ve Spolku pro moderní hudbu. Byl pověřen přednáškami z dějin hudby na AMU, jmenován prof. A pověřen vedením katedry hudební vědy na fakultě filos.-hist. Karlovy univerzity. Děkan filos.-historické fakulty Univerzity Karlovy. Člen řady vědeckých ústavů, oceněn řadou vyznamenání.
Mirko Očadlík měl vřelý vztah k Holešovu. Jeho zásluhou došlo v roce 1959 v Holešově k odhalení pomníku F. X. Richtera, slavného hudebního skladatele, rovněž holešovského rodáka. Městu Holešovu odkázal část své velké knihovny. Svůj vztah k rodnému městu vyjádřil nejkrásněji v dopise, který zaslal krátce pčed svou smrtí holešovskému děkanovi P. Františku Alexovi. V roce 1964 uděleno Čestné občanství města Holešova.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 08.04.2004 v 16:20 hodin