MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Kostel sv. Jiří

Původní bludovský kostel byl zasvěcen sv. Jiří (je dodnes), byl dřevěný a postaven patrně před rokem 1350, snad v první polovině 13. století. Po roce 1588 byla dřevěná stavba přestavěna nekatolíky, patrně Českými bratry. Tento kostel byl již zděný.
Dalším důležitým datem byl rok 1764, kdy byl za působení P. Ignáce Bapt. Denglera kostel přestavěn a značně rozšířen. Přistavěna byla věž, nově presbytář a sakristie s oratoří nad ní. Strop byl prkenný a celý byl zavěšen řetězy na jediné skobě v krovu.

Roku 1832 byl zrušen hřbitov kolem kostela. Roku 1833 začal kostelní strop praskat a klesat. Kostel byl roku 1837 z bezpečnostních důvodů uzavřen a mše svaté se téměř dva roky konaly v tehdy nedávno obnoveném Kostelíčku Božího Těla. Poslední přestavba bludovského kostela se tehdy odehrála v letech 1837 - 1838. Chrám byl celý zbořen kromě jižní stěny, která se posléze stala součástí kostela nového. Tato nová stavba je delší cca o 1/3 a má tvar kříže, což je dáno dvěma bočními oratořemi. 28.9.1838 - na svátek sv. Václava - byl kostel slavnostně vysvěcen. Toho roku byl nad hlavní oltář umístěn obraz prof. Reinhardta - sv. Jiří. V roce 1895 při příležitosti nové výmalby byl pořízen nový obraz sv. Jiří - Drakobijce od Antonína Mühla z Nové Paky.
V roce 1887 byl pořízen nový ( dnešní hlavní) oltář, který mimo svatostánku zahrnuje sošky evangelistů ( Marek, Matouš, Lukáš a Jan)/ dvě velké sochy moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a sochu Krista.
Výmalba stropu je unikátní. Byla pořízena na náklady manželů Mertových roku 1895 a je to tzv. "průmyslová výmalba" - technika, která je na celé Moravě ojedinělá.
Historicky nejstarší součástí inventáře kostela je patrně křtitelnice ve tvaru kalicha, která byla věnována rodem Liechtenštejnů - Kastelkornů, jejichž znak je na křtitelnici umístěn.
Na začátku osmdesátých let 20. století muselo být provedeno statické zajištění - celý kostel ve výši nadokenních parapetů byl stažen ocelovými lany, čímž bylo zabráněno dalšímu rozevírání klenby uprostřed stropu.
V roce 1999 došlo k pořízení dvou nových zvonů sv. Jiří a Panny Marie, které ulila firma Manoušek Zbraslav.
Do areálu bludovského kostela patří i socha Nejsvětější Trojice zhotovená v roce 1849 z maletínského pískovce, dále empírová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1818, která ještě nedávno stála před zámeckým rybníkem.
Na severní straně kostela roste vzácný a ojedinělý strom - babyka.

Kostel je přístupný v době bohoslužeb
Sv. J. Nepomucký a babyka
Sv. J. Nepomucký a babyka

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bludov.cz

AKTUALIZACE: Lucie Krejčí (Regionální a městské informační centrum v Šumperku) org. 49, 23.04.2004 v 10:15 hodin