MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 15. listopad 2019

Naučná stezka Lovci mamutů v Přerově

Začátek: Přerov - Předmostí, ZŠ J. A. Komenského (Hranická 14)
Konec: Přerov - Předmostí, ZŠ J. A. Komenského (Hranická 14)
Délka: 6,5 km
Počet zastávek: 6
Zaměření: historie regionu, paleontologie, archeologie, flora, fauna
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: středně těžký terén
Čas pro prohlídku: 2 - 3 hodiny
Značení: vlastní - stylizovaný mamut v žlutooranžovém obdélníku, informační tabule
Doba návštěvy: doporučuje se v době vegetace a za dobré viditelnosti
Mapa: Haná - Olomoucko
Poznámky: ve škole je v provozu školní muzeum lovců mamutů, na stanovišti č. 2 vzniká skanzen maket zvířat mladšího paleolitu
Správce stezky: ZŠ J. A. Komenského Přerov - Předmostí

Zřizovatel: Základní škola J. A. Komenského, Přerov - Předmostí

Délka: 3 km

Počet zastavení: 5

Dostupnost: Trasa je vhodná pro pěší, je vedena lehkým terénem, po polních cestách a pěšinách.
Trasa v terénu je schůdná lépe za suchého počasí. Stezka je volně přístupná i pro veřejnost.
Školní muzeum lovců mamutů v budově staré školy lze navštívit každý první a třetí čtvrtek v měsíci od 15 do 18 hodin, vstupné se neplatí.

Ze stanoviště na kopci lze navázat na zeleně značenou turistickou trasu zpět do Předmostí (okruh je pak dlouhý 6,2 km). Pod kopcem se nachází závodiště, na kterém se pořádají závody v motokrosu "Přerovská rokle".

Stezka seznamuje návštěvníky s historickými a přírodovědnými poznatky vycházejícími z doby lovců mamutů.
Předmostí u Přerova je známé naleziště Homo predmostensis.
Východiskem trasy je malé školní muzeum s expozicí lovců mamutů. Jejími exponáty jsou nálezy z vykopávek v Předmostí a model obydlí pravěkého člověka.
Dále již vede trasa stezky terénem směrem na Čekyňský kopec. Po cestě jsou zastávky Skalka u stěny bývalého sprašovského lomu s údaji o historii a objevech a Alejka.
Další zastávkou je prostor po těžbe spraše pod památníkem na Čekyňském kopci. V okolí Památníku ovocnému stromoví se nachází hlavní stanoviště naučné stezky. Návštěvníci si mohou zahrát na zvonkohru s osmi rezonančními ozvučnicemi, projít překážkovou dráhu, posedět pod dřevěným přístřeškem a najít poučení u Sluneční brány.

Zastavení - km - název zastavení

Zastavení 1 0 km Školní muzeum lovců mamutů
Zastavení 2 0,5 km Skalka
Zastavení 3 1,5 km Alejka
Zastavení 4 2,5 km Písečák
Zastavení 5 2,7 km Školní kopec

Další informace:

ZŠ J. A. Komenského
Hranická 14
Přerov - Předmostí
tel.: 581 211 739, 581 211 740
e-mail: zsjak@prerov.net

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kr-olomoucky.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.09.2004 v 09:38 hodin