MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 29. září 2020

Informatika v ekonomice EDUCA - SOŠ, Nový Jičín

EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o.
Nový Jičín

Informatika v ekonomice
63-41-M/040


Studium připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií. Při studiu získají studenti potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítavého hardwaru i softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Absolvent umí analyzovat a navrhnout ekonomické projekty, orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní, což mu dává předpoklady aktivně se podílet na tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb zákazníka. Je připravován tak, aby se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, např. jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.educa-sos.cz

Typ záznamu: Encyklopedické heslo
AKTUALIZACE: Barbora Válková (EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.) org. 56, 30.11.2005 v 10:28 hodin