MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 26. května 2020

Kostel Panny Marie Bolestné

Základní kámen byl položen 12. 7. 1733 a kostel byl dokončen v roce 1739. Kostel stojí na návrší, je situován symetricky k podélné ose, rozčleněn římsami a pilastry. Západní průčelí je konkávně prohnuté s vykrojenými nárožími, v nichž jsou umístěny půl válcové niky-výklenky zaklenuté konchou s plastickou mušlí. Ve vydutých bočních stěnách lodi jsou rizality s uvnitř umístěným kněžištěm a předsíní. Na průčelí je velký portál s vodorovným nadpražím, nad ním obdélné, segmentovým obloukem zakončené okno a nahoře, ve volutami zakončené římse, je umístěna velká kamenná socha Panny Marie. Po stranách sochu doplňují dvě menší sochy andělů s nástroji Kristova umučení a na koncích římsy dvě ozdobné vázy.
Čtyřboká věž nad průčelím s převyšující atikou (nižší zděnou nadstavbou) je zastřešena nízkou báňovitou střechou a střední loď střechou baňatou.
Kněžiště má podobu obdélníka se zvlněnou vnější stěnou, s postranními sakristiemi na oválném půdorysu, s oratořemi v patře. V osách má délku 6m a šířku 7,5 m.
Mozaikové okno ve východní stěně bylo zhotoveno malířem na sklo Schlingerem z obce Hüblern u Lenory.
Loď má v průměru 14,5m, nalezneme zde 4 pilastry se štukovými hlavicemi, římsa je nesená pilířky, které jsou spojeny segmentovými oblouky takového tvaru, že přední a zadní se vychylují nad kruchtou a nad presbytářem. Loď je sklenuta kupolí na nepravých pandantivech- kupole tak nemá tambur a lucernu.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.01.2005 v 08:25 hodin