MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 30. října 2020

Poutní kostel Matky Boží

Poutní kostel Matky Boží leží 4 km západně od Českého Krumlova.
Poutní kostel byl vystavěn v letech 1471 - 1485. Obliba tohoto poutního místa si vyžádala roku 1630 přístavbu budovy pro poutníky. Roku 1661 byla postavena nová fara a roku 1699 kaple sv. Jana Nepomuckého. Roku 1930 přišli do Kájova řeholníci a zahájili přestavbu areálu na konvent.

Původ názvu:
Název Kájov (německy Gojau) je zřejmě odvozen od osobního jména Káj a znamená dvůr, patřící osobě tohoto jména. Starší výklad však vycházel ze slova kát se a označoval tak kající místo, kde kajícníci litují svých hříchů, neboť podle legendy založil na tomto místě jakýsi poustevník dřevěný kostelík, kam přicházelo mnoho poutníků vykonat pokání.

Popis objektu:
Poutní místo se nachází na mírném návrší nad obcí. Poutní areál tvoří kostel s přilehlým kostelíkem Smrti Panny Marie, obklopený zdí bývalého hřbitova. Při severní straně kostela se nalézají farní budovy s vestavěnou kaplí sv. Jana Nepomuckého. Poblíž západní strany chrámu je situována hřbitovní kaple.

Pozdně gotický kostel je síňovým dvojlodím s protáhlým pětiboce zakončeným presbytářem a zbarokizovanou věží v jihozápadním nároží lodi. Na severní straně

lodi otevřená obdélná předsíň s hrotitým portálem a sedlovým rámem dveří, na stěnách předsíně částečně dochovány pozdně gotické malby. Při severní straně presbytáře situována stará a nová sakristie, nad nimiž se v patře nachází tzv. klenotnice.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 04.04.2005 v 13:09 hodin