MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 1. června 2020

Přírodní rezervace Pekelský důl

Správa CHKO Labské pískovce vyhlásila přírodní rezervaci Pekelský důl v katastrálním území obce Česká Kamenice k ochraně slatinné vlhké louky s hojným výskytem prstnatce májového a dalších ohrožených druhů mokřadní květeny a zvířeny. Plocha se nachází u drobného vodního toku na pozemku soukromého vlastníka.

Přírodní rezervace (0,5 ha) - vlhká louka 1,5 km severně od České Kamenice v osadě Pekelský důl. Posláním rezervace je ochrana vlhké slatinné louky s masovým výskytem prstnatce májového a dalšími ohroženými druhy mokřadní flóry (např. mechorosty - prchavička lesklá, zpeřenka ozdobná). Rezervace se nachází na soukromém pozemku u malého vodního toku.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 29.09.2004 v 10:24 hodin