MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 29. leden 2020

Mezinárodní význam Českého ráje

Skalní města Českého ráje

Český ráj je unikátním územím lokalizovaným geograficky mezi iniciálními skalními městy na jižním okraji křídové pánve a zralými pískovcovými oblastmi na severu Čech. Skalní města Českého ráje představují nejúplnější a nejrozmanitější soubor charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní zóny. Bohatství různých geomorfologických tvarů a hodnotné biotické složky dávají Českému ráji velmi vysokou estetickou ale i vědeckou hodnotu.

Díky geomorfologické členitosti a výrazné povrchové mnohotvárnosti zůstaly na území skalních měst zachovány původní biotopy přirozených lesních společenstev, mokřadních luk, rašelinišť a slatinišť, přirozené břehové porosty rybníků a potoků, stepní vegetace a mezofilních luk. Tyto biotopy jsou významnými zdroji biodiverzity pro okolní krajinu. V důsledku vysoké rozmanitosti biotopů se na území Českého ráje vyskytuje okolo 30000 druhů rostlin a živočichů.

V roce 2002 byla Skalní města Českého ráje jako přírodní památka České republiky navržena k zápisu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:29 hodin