MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 29. března 2020

Kostel sv. Ottona

Tento kostel, vystavěný řádem německých rytířů v 2. polovině 13. století a jako jediný v Čechách
zasvěcený bamberskému biskupovi sv. Ottovi, je dominantou obce.

Tři barokní oltáře a hlavní oltář vyzdobil obrazy deštěnský děkan Bedřich Kamarýt, pochovaný na zdejším hřbitově.

Při významných příležitostech zdobí interiér kostela soška Deštenské madony z počátku 15. století.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.destna.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 09.08.2004 v 12:25 hodin