MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele

Jedná se o původní raně gotický dvoulodní kostel, gotickou kapli sv. Mikuláše, bývalý klášter s kaplemi (Soukenickou a barokní špitální Nanebevzetí P.Marie) a bývalý špitál.

Podle archeologických průzkumů v místech dnešního presbytáře stával starší románský kostel. Datum založení nynějšího kostela není znám, ale souvisí zřejmě s příchodem minoritů do města v roce 1320. Půdorys tvoří obdélnikovité dvoulodí s vysokou a širokou hlavní lodí a úzkou jižní lodí. Obě jsou sklenuty hvězdnou žebrovou klenbou. Dochovala se i bohatá ornamentální i figurální fresková výzdoba z 14. a 15. století.
Perlou vrcholné gotiky je kaple sv. Mikuláše, vystavěná před rokem 1369, jejíž čtvercová síň je sklenuta na střední sloup a od pětibokého presbyteria oddělena jemně profilovaným triumfálním obloukem.

Kostel a opravená kaple Soukenická a Nanebevzetí P.Marie slouží v letních měsících výstavním i koncertním účelům.

Otevírací doba:
Červenec a srpen
- denně 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

(Při větším počtu zájemců je možné v muzeu domluvit prohlídku i mimo toto obdobní).

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 09:41 hodin