MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 30. září 2020

Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jedná se o významný gotický chrám z 2. poloviny 14. století, který je dominantou celého města.
Orientované, zděné, pseudosíňové trojlodí s dlouhým chorem, pětiboce uzavřeným. Na severní straně je čtyřboká hranolová věž se zvonovitou střechou a přístavky, sakristie a Špulířská kaple z let 1489-1506. V jižní fasádě jsou dva hrotité profilované portály. V oknech jsou zachovány kružby a motivy trojlistů a čtyřlistů. Uvnitř je trojlodí rozděleno arkádami. Klenba trojlodí i choru je křížová, na obě přípory. V západní části trojlodí je kruchta na dvou pilířích o třech arkádách, podklenutá hvězdicovou klenbou. Špulířská kaple zasvěcena P. Marii je sklenuta krouženou žebrovou klenbou s figurálně zdobenými svorníky a plastickými postavami zvířat v klenebních polích. V oknech kaple jsou plamínkové kružby. V kostele je vzácná křtitelnice z roku 1525 a gotická socha Madony z roku 1430. V presbyteriu je Mauzoleum Jáchyma z Hradce. V kryptě jsou pochovány ostatky pánů z Hradce a rodu Slavatů.

Otevřeno - pouze v době mší a církevních slavností.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 09:44 hodin