MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 7. dubna 2020

Hřbitovní kostel sv. Václava

Původně gotický kostelík na předměstí, jižně od centra, je připomínám poprvé v roce 1399.
V roce 1457 byli do kostela uvedeni františkáni, po jejich následném odchodu nebyl kostel plně využíván a udržován.
Kostel byl v roce 1606 obnoven jezuity.
V roce 1618 byl však kostel vypleněn a vypálen Dampiérovými vojáky při marném obléhání města.
Obnovený kostel byl vrácen bohoslužbám až v roce 1621 na sv. Václava.
Hlavní oltář nechal pořídit roku 1647 Jan Jiří z Rottenburku, hejtman na panství.
Dnešní podoba kostela je z roku 1816.
Hodnotný je jeho žebrově sklenutý, gotický presbytář, který přečkal požár roku 1801, socha sv. Václava z roku 1647, četné náhrobníky s figurálními reliéfy, nejstarší z 16. století též zvenku kostela.
Přilehlá čtyřboká věž a vedle ní otevřená kaple s nástěnnou malbou jsou z 19. století (malby z roku 1896 od J.Řehoře).

Otevřeno - pouze v době mší a církevních slavností.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 10:01 hodin