MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 23. října 2020

Historie obce Roseč

Roseč patří k nejstarším vesnicím na jindřichohradecku. I když první písemná zmínka o obci pochází z 1. října 1367, je jisté, že tento rok není rokem jejího založení.

V tehdejší neprostupné krajině, plné močálů a divokých lesů, vznikaly první úzké stezky. Z nich snad nejstarší byla stezka vitorazská. Vstupovala na území Čech u Starého Města p.Landšt., obcházela pozdější hrad Landštejn, prošla polesím Markyty a u Stráže n. Než. překročila tok řeky Nežárky. Pokračovala po stájické cestě Rosečí k Chýnovu a k Táboru.
Existenci stájicko-rosečské stezky potvrzují písemné prameny z roku 1389. Prvotní úzké stezky se pak měnily v cesty, aby po nich mohli putovat soumaři s náklady. Cesty byly jedinou možností, jak přepravovat zboží z Čech až k Dunaji a zpět.

V letech 1220 - 1237 přichází na pozvání Vítkovců k podpoře osidlování krajiny Řád německých rytířů. Tak se stalo, že kolem obcí s původními obyvateli vznikají osady s německými názvy, neboť noví osídlenci přicházeli z Rakouska a Bavorska.

Ve 14. století zasahuje do oblasti rosečska vliv chýnovského děkanství jako náboženského a správního centra.

Významným v historii obce je rok 1658, kdy Ferdinand Vilém Slavata v druhém roce své vlády dal rychtám šestnácti obcí (mezi nimi i Roseči) právo opatřovat své písemnosti otiskem vlastní pečetě.
Roseč dostala dělený štít s bílými a modrými pruhy, kolem pečetě byl název obce: "PECZET WSY ROSECZE". Vzhled této pečetě lze ve zvětšeném měřítku vidět na štítu místní školy.
Pečeť se stala základem znaku a praporu obce, který schválila heraldická komise v roce 1997.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rosec.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 13:31 hodin