MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 1. dubna 2020

Farní kostel sv. Petra a Pavla

Farní kostel sv. Petra a Pavla je stavba gotická, prvně připomínán jako farní roku 1361, přestavěn roku 1413, kdy byla asi také přistavěna tzv. "zámecká kaple" sv. Michala. Rákosový strop v lodi je z roku 1824, západní průčelí bylo upraveno v 19. století.
Kostel je jednolodní, obdélníkový a pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélníkovou sarkastíí na severní straně.
K jižní straně lodi přiléhá zámecká kaple, obdélníková, pětiboce uzavřená a čtvercová předsíňka.

Kostel má zevně opěráky, v průčelí kaple je pravoúhlý profilový portál. Presbytář a kaple jsou klenuty křížovou žebrovou klenbou. Loď kostela je plochostropá.
V presbytáři gotický profilový sanktuář, sedile a zbytky gotické nástěnné malby asi z první poloviny 16. století.

Zařízení kostela je pseudogotické a barokní. Hlavní oltář z roku 1849 s obrazem od J. Herzoga z Plzně je z roku 1866.
Boční oltář P. Marie a kazatelelna jsou rovněž z konce 19. století.
V lodi jsou dva barokní oltáře z poloviny 18. století a pozdně gotický reliéf Madony s Ježíškem z doby kolem roku 1500.
V kostelní lodi je pozdně gotická kamenná kropenka ze 16. století.
V zámecké kapli se nachází oltář sv. Michala na gotické menze.
Je zde též velká gotická křtitelnice ve tvaru kalicha.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 13:46 hodin