MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 5. dubna 2020

Naučná stezka Svatopetrská

Začátek: Prachatice - Skalka
Konec: Hřbitov a kostel sv. Petra a Pavla
Délka: 1,5 km
Počet zastávek: 4
Zaměření: historie
Typ stezky: pro pěší, pro cyklisty sjízdná
Náročnost: malá
Čas pro prohlídku: 1 hodina
Značení: tabule, místní značení
Průvodce: tištěného průvodce možno zakoupit v Informačním středisku Prachatice
Doba návštěvy: bez omezení
Mapa: Prachatice - plán města
Správce stezky: Město Prachatice
Stav stezky: v pořádku
Pověřená obec: Prachatice

Svatopetrská naučná stezka

Český král Vratislav I. V roce 1088 přenechal Prachatice Vyšehradské kapitule, která tím také získala nezanedbatelný příjem z vybraného cla. Prachatice totiž ležely na Zlaté stezce, staré cestě, která vedla z Pasova do Čech. Tehdy šlo však o dnešní Staré Prachatice. Kostel sv. Petra a Pavla nad Starými Prachaticemi je jedna z nejstarších církevních památek v této oblasti. Na jeho místě byl již ve 12 století románský kostelík.
Potřeba většího a bezpečnějšího města vedla pravděpodobně koncem 13. století k založení dnešních Prachatic. Později byl u kostela založen i hřbitov. Podél cesty, která spojuje Prachatice s kostelem sv. Petra a Pavla a přilehlým hřbitovem, byla v 18. a 19. století vybudována křížová cesta. Dnes je tato stará cesta vybavena informačními panely a slouží i jako naučná stezka.
Hned na začátku naučné stezky je nápadná skála. Údajně kolem ní chodil mistr Jan Hus z Husince do Prachatické školy. Proto ji čeští obyvatelé Prachatic nazývali Husovou skalkou. Odtud také řídil Jan Žižka z Trocnova obléhání a dobytí Prachatic v roce 1420. O 200 let později (v roce 1620) zopakoval obléhání a dobytí Prachatic císařský generál Buquoy. Dnes se tento skalní útvar nazývá Žižkova skalka.
Žižkova skalka je vypreparovaná křemenná žíla. Křemen zde vznikl vysrážením z horké minerální vody. V hornině najdeme místy dutinky, ve kterých jsou krystaly křemene. Žíla je pevnější než okolní horniny a proto vystupuje v krajině jako nápadný hřbet. Přímo v Prachaticích byl křemen těžen v drobných lůmcích.
Jedna ze zastávek je věnována i pomníku řeznického mistra z Prachatic, který zde v r. 1803 upadl do bezvědomí a ještě ten den zemřel.
Cesta vede kolem 10 božích muk a kapliček z 18. a 19. století - bývalé křížové cesty. Dnes jsou až na jednu výjimku kapličky bez obrazů, které byly dříve jejich součástí, jsou však pečlivě zrestaurovány. Zajímavě působí kontrast dvou barokních kapliček a nového moderního domu s pečovatelskou službou.
Perlou naučné stezky je hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla. Je to raně gotická stavba, která byla barokně upravena. Věž je přistavěna k západnímu průčelí. Pozdně gotický a barokní je interiér, výzdoba a zařízení. Jednou ze zajímavostí kostela jsou zachované zápisy žáků prachatické školy ze 16. a 17. století. Jsou psány červenou hlinkou a najdeme je v kobce pod věží.
Od kostela je krásný rozhled na Staré Prachatice a dále do údolí Živného potoka.

Doprava:
Prachatice - autobus a vlak

Cyklotrasy:
Rovnoběžná s cyklotrasou Prachatice - Husinec

Turistická trasa:
Červená značka Prachatice - Husinec

Zajímavosti v okolí:

- Prachatice - městská památková rezervace
- Prachatice - muzeum
- Husinec - památník mistra Jana Husa
- Vítějovice - zřícenina hradu
- Lázně sv. Markéty
- Vodní nádrž Husinec na řece Blanici

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.09.2004 v 09:32 hodin