MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Sázavka

SÁZAVKA, dříve Smrdov

Roku 1848 obec Smrdov, panství Vrbice, kraj Čáslavský.
V latinských textech Zmurdow, Smrdow v německých Smrdow.
Dne 16. června 1964 byl Smrdov přejmenován na Sázavku usnesením KNV v Hradci Králové.

Smrdov se připomíná již roku 1226 za Přemysla Otakara I. (podle sdělení zemského úřadu). Býval svobodným městem (libera civitas). Býval zde hrad a tvrz.
Smrdnov měl svobodný trh, vlastní hrdelní právo a spravedlnost. Část katastru se dosud nazývá "Na spravedlnosti". Městem byl do roku 1750, poté poklesl na ves, kterou zůstal až do nové doby. Proto se již dávno zapomněly všechny skutečnosti kolem městečka a jeho znaku. Jediným dokladem znaku jsou otisky gotického pečetidla z doby kolem roku 1500, které existovalo ještě před polovinou 19. století.
Hrad založili páni z Lichtenburku.
16. října 1307 Remud z Lichtenburku postoupil Smrdnov klášteru vilémovskému výměnou za jiné vesnice. V držení kláštera zůstal Smrdnov až do roku 1420 (1421). Pak po dlouhou dobu patřil k Lipnici a Světlé. Dle urbáře panství světelského patřilo městečko Smrdnov s výsadní rychtou, se clem, varnami, masnými krámy, lukami, řekou a lesy roku 1591 ke Světlé Buryanu Trčkovi z Lípy. Roku 1694 koupil od hraběnky Marie Alžběty z Věžník velkostatek Vrbici František Václav z Thámů, který ve Smrdnově založil faru a za faráře dosadil Hynka Korvína. Jak se dostal Smrdnov k panství vrbickému, není možné zjistit.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 17.08.2004 v 14:55 hodin