MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Zámecký kostel

Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Byla stavěna v renesančních formách, ve kterých se ještě uplatňovaly gotické prvky (systém opěráků, kružby oken). Roku 1629 započali Collaltové s přestavbou podle plánů tehdy významného vídeňského architekta G. B. Pieroniho. Ten připojil boční kaple a věž. Rekatolizační akt byl zdůrazněn novým zasvěcením kostela Nanebevzetí Panny Marie roku 1641. Současně se zrušením kláštera byl zrušen i kostel. Byl však opět obnoven roku 1831 a zasvěcen blahoslavené Juliáně z rodu Collalto. V době před první světovou válkou byl odstraněn barokní hlavní oltář a nahrazen secesním.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.brtnice.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 18.08.2004 v 12:38 hodin