MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 19. září 2020

Historie obce Dukovany

Původ Dukovan sahá hluboko do středověku. Prvně jsou písemně zmiňovány v roce 1279 v listině olomouckého biskupa, který potvrzuje templářům právo nad kostelem sv. Václava v Dukovanech. Od roku 1295 se psal "z Dukovan" zemanský rod, v listinách poprvé připomínaný Alšíkem z Dukovan. Roku 1325 Jan Lucemburský prodává osadu Jindřichovi z Lipé, což svědčí o tom, že rod vymřel. Při další zmínce o Dukovanech již patří k majetku hradu Rabštejn, stojícího na strmé skále nad řekou Jihlavou. Protože se v první polovině 15. století hrad stal sídlem loupeživých rytířů, byl z rozhodnutí zemských stavů v roce 1446 rozbořen. Poté se stal rabštejnský majetek součástí královského majetku. Potom byla obec připojena k moravskokrumlovskému panství pánů z Lipé. Koncem 16. století se Dukovany staly samostatným statkem, jehož majitelé se poměrně často střídali.
Novodobou historii ovlivnila výstavba JE Dukovany, kdy k Dukovanům byly přičleněny katastry zrušených obcí Skryjí a Lipňan.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecdukovany.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 12:10 hodin