MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 23. listopadu 2020

Historie obce Hartvíkovice

Nejstarší zmínky o osídlení jsou z 12. století, kdy zde bylo určité zboží v majetku benediktýnů třebíčského kláštera.

1356
První připomínka Hartvíkovic jako majetku místních vladyků. Mikuláš z Brna prodává dvůr Elišce z Okarce.

1377
Manžel Elišky Náhrad z Pyšela postupuje dvůr majitelům Okarce.

1380
První zmínka o kostele sv. Jiljí, rektorem kostela Jakub.

1392
Otík farářem v Hartvíkovicích.

1492
Jilvín III. z Hartvíkovic vkládá dvůr i ves Dobešovi z Čechtína a ten je vkládá Zikmundovi a Markvardovi z Mírova.

1556
Hrad Kufštejn připomínán jako pustý.

1556
Hartvíkovice sceleny a připojeny k velkostatku v Náměšti.

1598
Fara spálena akatolíky, farář zavražděn.

1785
Obnovení fary v Koněšíně.

1788
Založení školy v domě rodiny Sýkorovy, č. 23.

1830
Počet obyvatel 306, počet domů 44.

1853
Stavební úpravy na kostele. V Jihlvě ulit velký zvon pro kostel.

1888
Postavena nová budova pro dvoutřídní školu.

1890
V obci žilo 560 obyvatel v 91 domech.

1900
Počet obyvatel 591, 100 domů.

1930
Počet obyvatel 826.

1970
V obci žije včetně přisloučených Třesova a Popůvek 832 obyvatel.

1990
Počet obyvatel 682.

1998
Dokončena stavba plynovodu, 90% domácností využívá ekologický způsob vytápění.

1999
Dokončen veřejný vodovod, občané se tak dočkali kvalitní pitné vody.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 12:20 hodin