MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. listopadu 2020

Kostel sv. Václava

Zakladatelem chlumského kostela byl asi kolem roku 1300 třebíčský opat. Patronát třebíčského kláštera ostatně trval až do husitské revoluce, kdy chlumští katolíci odpadli a kostel až do roku 1613 byl v rukou evangelíků. V tomto roce jej předává Kateřina z Valdštejna obci Chlum. Poslední pastor obstarával duchovní správu z Červené Lhoty a kromě Chlumu objížděl asi pět dalších kostelů.

Po Bílé Hoře se dostává farnost do správy Kamenice odkud dojížděl katolický kněz každou 4. až 5. neděli.

V roce 1662 byl kostel bez vnitřního vybavení, které se spolu se dvěma zvony postupně pořizovalo. Z té doby pochází i kamenná zeď a hřbitov kolem kostela.
Roku 1785 přichází do obnovené farnosti první kněz P. Šimon Schrener.

Již dříve se vyčlenily z farnosti Bransouze a Dolní Smrčné, které i za husitů zůstaly katolické a připojily se k Přibyslavicím. Po dva roky bydlel kněz v pastoušce v č. 20, než byla na císařské náklady postavena fara. Kostel také doznal změn vybudováním klenby, přístavbou sakristie a instalací prvních varhan. V roce 1789 je ve farnosti 1010 katolíků a 73 nekatolíků v 217 rodinách. O 70 let později má jen samotný Chlum 360 katolíků.

Nynější hřbitov byl zřízen v roce 1860, kostel pak dostal svoji konečnou podobu přístavbou západní části s hlavním vchodem v roce 1912. V témže roce byly kostel a fara pobity zinkovým plechem.

Obraz sv. Václava pochází z roku 1857 a byl namalován na objednávku v Umělecké galerii v Praze. Současné varhany pocházejí z roku 1898 od slavného varhanářského rodu Tučků z Kutné Hory.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecchlum.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 13:19 hodin