MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 25. září 2020

Kouty a historie

Přehled nejdůležitějších událostí v historii obce Kouty

Obec Kouty byla založena svou vrchností, tj. benediktinským klášterem v Třebíči pravděpodobně ve 2. polovině 13. století, v době, kdy proběhla kolonizace řidčeji osídlených oblastí klášterní državy, kdy vznikly i další osady.

První zmínka o Koutech je v zemských brněnských deskách z 13.1.1416, kdy byly Kouty zastaveny Otíku Śtítkovici z Vranína.

Náves Koutů byla pravidelně postavena dvěma řadami zemědělských usedlostí, směřujících od severu k jihu. Je pravděpodobné, že usedlost č. 29 byla kdysi sídlo klášterních správců a sloužila i jako sídlo zemanské. Snad býval Koutský dvůr opevněn obvodní zdí a tak působil dojmem tvrze. V Koutech byla rychta v čísle 1 a byla nazvána zákupní. Zákupní proto, že ji neobsazovala vrchnost dle své vůle, ale mohl si ji koupit jedinec, měl-li k tomu dostatek peněz.

Charakter obce popisuje v r. 1842 Řehoř Tomáš Volný ve své knize Markrabství moravské: Obec Kouty, ležící 1 1/4 míle severozápadně od Třebíče na rovině, pozůstávající z 59 domů se 435 obyvateli, mezi nimiž jsou dva dvořáci, 19 celoláníků, 2 pololáníci, 9 chalupníků a 21 domkařů.

Jedním z nejsmutnějších dnů historie obce byl 17.červen 1885. Toho dne v odpoledních hodinách vypukl v č. 54 požár, který se rychle šířil a zachvátil celou západní část obce včetně východní řady usedlostí až k č. 30. Požáru padlo za oběť 3/4 domů v obci.

V té době usilovala obec o zřízení vlastní školy. Velkou obětavostí všech občanů, byla stavba za rok provedena. Dne 17. října byla škola slavnostně otevřena a od 15. listopadu 1886 se zde začalo vyučovat. Základní škola je v současné době dvoutřídní pro 1.-5. ročník.

Pro zlepšení vzhledu obce byla náves osázena v roce 1929 lípovým stromořadím, některé stromy se dochovaly dodnes. Významným opatřením v životě obce bylo zavedení elektrického proudu v roce 1932.

Z významných akcí období mezi světovými válkami je v roce 1933 postavení hasičské zbrojnice a v roce 1935 postavení budovy záložny.

V roce 1947 se začalo uvažovat o stavbě kulturního domu. Mezi obyvateli byla zorganizována sbírka, která vynesla 89 107 Kčs. Za tyto peníze byl 28.4.1948 zakoupen od oblastní úřadovny v Jihlavě dřevěný barák na stavbu kulturního domu. Později byl prodán do Přímělkova, kde z něj postavili kulturní dům, který stojí do dnes. Dne 19.7.1948 rozhodl MNV o postavení kulturního domu zděného. V roce 1950 byl vykoupen pozemek na stavbu kulturního domu a obecní kanceláře. 13.září 1959 byl kulturní dům slavnostně otevřen.

V letech 1961 - 62 postavil OSP Třebíč na místě bývalých sklepů uprostřed obce prodejnu Jednoty.

V roce 1977 byla dokončena víceúčelová budova, kde je umístěno pohostinství, kancelář obecního úřadu, ordinace obvodního a dětského lékaře a pošta.

V roce 1985 postaven nový průtah obcí.

31.8.1986 se uskutečnilo slavnostní otevření nové mateřské školy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obeckouty.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 15:10 hodin