MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 27. října 2020

Kostel Jména Panny Marie

Okříšský kostel Jména Panny Marie je nejvýznamnější památkou v obci. Přesná datace jeho původu není známá, stejně jako nevíme, kdo byl jeho budovatelem. Jisté je pouze to, že kostel s věží stál již před rokem 1500, neboť v pozdějších inventářích je doložen zvon s tímto datem. V církevním místopise Moravy z pera benediktýna Ř. T. Volného je uvedena zpráva heraltického faráře z roku 1657, že byl kostel postaven "od jistých pannen, nikoliv však řádových sester". Toto je však zřejmě pouze pověst, k jejímuž potvrzení nejsou žádné další podklady. Uvážíme-li polohu kostela, který nebyl ve středověku ve vsi, ale nad ní, v těsné blízkosti zámečku (či dříve tvrze), můžeme soudit, že jde s největší pravděpodobností o tzv. tribunový kostel. Majitelé šlechtického sídla zřejmě zbudovali vně jeho opevnění pro svoji potřebu malý kostelík. Pro pána a jeho rodinu byla určena tribuna v podobě kůru, do níž byl přístup krytým můstkem přímo z tvrze, obecný lid měl vyhrazeny prostory v přízemí svatyně. Kolem kostela se rozkládal hřbitov.

Vzhledem k tomu, že nebyly nalezeny žádné další stopy ani doklady o farní budově, lze předpokládat, že duchovní správu nezastával ustavený farář, ale zámecký kaplan. Do stavovského povstání byl kaplan jistě nekatolického vyznání, po změně v držení statku byl okříšský kostelík přikázán katolické duchovní správě v Heralticích. Kostel prodělal dvě velké přestavby v letech 1673 a 1897 - 8.

Zajímavý je i vývoj přesného zasvěcení kostela. Dokumenty ze 17. a 18. století hovoří o kostele Narození Panny Marie - je použito neobvyklého, ale krásného tvaru "kostel Blahoslavené Panny Marie rodící se ". Pravděpodobně v první polovině 19. století se od tohoto opouští (snad vlivem dokončení velkého poutního kostela Narození Panny Marie v Přibyslavicích) a vžilo se zasvěcení Jménu Panny Marie.

Hlavní oltář kostela je dřevěný se sochami sv. Patra a Pavla a Panny Marie s děťátkem, pozadí má barokové řezby. Rok zhotovení není znám, opraven a pozlacen byl roku 1908. Vedlejší oltář je zasvěcený Panně Marii Svatohostýnské a je z roku 1905. Čtrnáct obrazů Křížové cesty je z roku 1908. Jedná se o reliéfní obrazy z anglického cementu, každý o váze 45 kg.

Varhany byly zhotoveny na objednávku knížete Collalta v roce 1896, mají 9 rejstříků. Na věži kostela jsou dva zvony - větší, vážící 280 kg, ulitý roku 1500, menší, vážící 150 kg, z roku 1711.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.okrisky.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 12:41 hodin