MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 29. října 2020

Historie obce Přeckov

Osada Přeckov je poprvé připomínána v roce 1360, kdy je v análech zmíněn jakýsi Zdislav z Přeckova. Obec často měnila své majitele Přeckov býval do roku 1495 samostatným statkem s tvrzí, která stávala na místě chlévů a zahrady u č. 1, kde jsou dosud znatelny náspy. Roku 1495 byla obec prodána Janovi z Lomnice a na Meziříčí. Od tohoto roku sdílela obec své osudy s Velkým Meziříčím.

Na počátku 17. století zde bývalo 13 domů. Z tohoto období je zmínka o obecní pazderně, pastoušce a zvonici s obrazem svaté Trojice na návsi. Později byla přestavěna na kapličku.

V roce 1790 již bylo ve vsi 19 domů a 121 obyvatel, roku 1890 21 domů, 231 obyvatel a v roce 1900 31 domů, 204 obyvatel.
Po druhé světové válce se několik rodin vystěhovalo do pohraničí. Někteří se vrátili zpět a ostatní prázdná stavení dostala po čase nové majitele.

Po roce 1948 swe začalo s kolektivizací zemědělství. V padesátých letech Přeckov připadl pod státní statek, národní podnik, Křižanov. Jako asi v každé vesnici to vyvolalo nesouhlas hlavně u velkých a středních zemědělců. Vyvrcholením tlaku a represí státní moci bylo vystěhování rodiny Buršíkovy, Vávrovy, Matouškovy, Mejzlíkovy č. 16 a Mejzlíkovy č. 13.

Vystěhované usedlosti sloužily státnímu statku k ubytování zaměstnanců a hospodářské budovy byly využívány k zemědělské výrobě. Po dobu hospodaření státního statku chátraly jak obytné, tak užitkové budovy.

Po zrušení okresu Valké Meziříčí roku 1960 patří obec do okresu Třebíř. Také došlo ke změně ředitelství statku. Přeckov připadl pod státní statek Třebíč a později, v r. 1973, s.s.s. Oseva se sídlem v Jaroměřicích nad Rokytnou.

V sedmdesátých letech byla některá stavení prodána k rekreačním ůčelům. V současné době jsou v Přeckově 34 domy, z toho je 18 domů obydlených, 12 rekreačních chalup, 3 neobydleny a budova obecního úřadu stojící na místě bývalé pastoušky. K 31. 12. 1998 bylo v Přeckově 63 obyvatel.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 13:09 hodin