MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 23. listopadu 2020

Historie obce Rouchovany

Městečko má dávnou historii.
První písemná zmínka pochází z roku 1218, kdy je místní farář Bedřich (Fridericus) uveden jako svědek na listině, v níž se urovnává spor o mlýn ve Znojmě. Od roku 1353 je obec poprvé uváděna jako městečko. Podruhé práva městečka obec nabyla v roce 1486 od krále Matyáše Korvína. Nejstarší listinnou památkou je list markraběte Jana z roku 1369, podle něhož obec získala právo vařit pivo, právo odúmrtí a právo azylu pro trestance. Dominantními stavbami obce je románsko-gotický kostel se zachovalým severním zdivem a věž z období 1585-1610. Novou dominantou náměstí je v roce 1997 zrekonstruovaná budova radnice, kterou obec vlastní již od roku 1604. Náměstí s přilehlým okolím je protkáno sítí dosud neprozkoumaných katakomb, které pocházejí pravděpodobně z dob třicetiletých válek.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 13:28 hodin