MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Smrk

1104 - První zmínka o obci v zakládací listině třebíčského benediktského kláštera.
1556 - Smrk odprodán Vratislavem z Pernštejna Oldřichovi z Lomnice na Meziříčí a Náměšti.
1850 - Postavena nová kaple.
1903 - Opravena střecha kaple a postavena nová věž.
1903,7.3. - Vysvěcena kaple a 2 kříže P. Arnoštem Tvarůžkem z Vladislavi.
1905 - Založen Sbor dobrovolných hasičů.
1906 - Obec měla 44 čp. a 272 obyvatel.
1918 - Založena kronika obce Smrk, kronikářem starosta Rudolf Chalupa.
1918, 28.7. - Čestnými občany Smrku jmenováni: František Staněk, předseda Českého svazu; Dr. Karel Kramář, předseda Národní rady; Alois Jirásek, spisovatel.
1919 - Obec měla 55 čp. a 288 obyvatel.
1919 - Obecní volby. Starostou zvolen Rudolf Chalupa, čp.2, náměstkem František Man, čp.3., radní Jan Báňa, čp.22 a Karel Ležák, čp.19.
1928, 17.5. - Sjezd zemědělského lidu v Praze, účast 10 občanů Smrku.
1928, 9.9. - Manifestační zemědělský den v Brně za účasti 30 občanů Smrku.
1928, 2.12. - Volby do okresního a zemského zastupitelstva.
1928, 18.12. - Do zemědělské rady zvolen Rudolf Chalupa.
1929, červen - Velká vichřice napáchala mnoho škod.
1931, listopad - Obecní volby, republikánská strana získala 7 mandátů, lidová strana 3 mandáty. Starostou zvolen Josef Man, čp. 12.
1932, 10.7. - Úmrtí starostyJosefa Mana, starostou František Křeček, čp.16.
1932, srpen - Starostou zvolen Tomáš Chalupa, čp.15.
1933 - Slavnostně pojmenovány 3 lípy u pomníku padlých na Lípy Švehlovy.
1937 - Umřel Josef Labík, čp.39, vybudoval obecní knihovnu a vychoval divadelní generaci.
1937 - Volby do obecního zastupitelstva, jediná kandidátke republikánské strany. Zvoleni byli: starosta Tomáš Chalupa, čp.15, náměstek František Vlk, čp.7, radní Alois Rybníček, č.p.45 a František Neuman, čp.1, pokladník Josef Chalupa, čp.15.
1940 - Gestapem zatčen Rudolf Chalupa, čp.2 se synem a uvězněn v Brně v Sušilových kolejích, koncem roku oba propuštěni.
1941 - Gestapem zatčen Rudolf Chalupa, čp.2 a po pětiměsíčním věznění propuštěn.
1945 - Sestaven národní výbor, za stranu komunistickou 7 členů, za lidovou stranu 4 členové, národně socialistická a sociálně demokratická strana nebyly zastoupeny. Předsedou byl komunista Antonín Ondrák, čp. 9.
1945, podzim - Sestaven ustavující výbor, strana sociálně demokratická, komunistická i lidová měly po 4 zástupcích, předsedou byl Josef Chalupa, čp.15 ze strany sociálně demokratické.
1946, jaro - Volby, za komunisty zvoleno 6 členů, za stranu lidovou 5, za soc. demokratickou 1 člen. Předsedou zvolen František Bousek, čp.25 ze strany lidové.
1950, březen - Reorganizace národního výboru, komunisté měli 8 členů, lidovci 3, po 1 dobrovolní, J.SČ.Z. a nepartijní. Předseda komunista Stanislav Rybníček, ze. referent komunista Jan Čermák, fin. referent lidovec František Man, zás. referent lidovec František Bouzek.
1954, jaro - Volby do MNV, jedna kandidátka, zvoleno 9 členů. Předseda Stanislav Rybníček, tajemník Jiří Man
1956, jaro - Založeno jednotné zemědělské družstvo.
1958, 20.3. - JZD jako prvnímu v jihlavském kraji předán čestný štít o beztuberkulóznosti stáda.
1959, 7.10. - Vypukla slintavka, obec uzavřena 30 dní.
1961 - Sloučena družstva Kojatín a Smrk.
1964 - Osada Kojatín přisloučena k obci Smrk.
1966 - Ustaven Svaz československé mládeže.
1966 - Založen sportovní klub Družstevník Smrk a zřízeno sportovní hřiště za rybníkem na Liští.
1967 - Dokončena stavba školky a hasičské zbrojnice, čp.10, přestavěna kancelář MNV u kapličky.
1969, 15.10. - Požár domů čp. 6 a 7.
1994, 19.11. - Volby do obecního zastupitelstva. Starostou zvolen Josef Souček, místostarostou Miroslav Cejpek.
1997, 27.4. - Papežem Janem Pavlem II. byl v Praze posvěcen základní kámen k přestavbě kaple.
1999, srpen - Dokončena přestavba kaple.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.horacko.cz/smrk

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 14:27 hodin