MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 5. prosince 2020

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny
Na místě před bývalým jediným vstupem do města byla v roce 1744 postavena malá kaple zasvěcená sv. Anně jako výraz díků za to, že o pouti dne 26. 7. 1742 nepřátelská francouzská vojska ve válce o dědictví rakouské ušetřila město a nevydrancovala jej. Šťastný konec obléhání byl připisován přímluvě svaté Anny. V minulosti byla tato barokní kaple vyzdobena běžnými plastikami, jejichž část je dnes umístěna v okresním muzeu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Loket.cz

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 23.08.2004 v 16:56 hodin