MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 28. listopadu 2020

Zámeček

Byl největší budovou a má obrovskou historii. V kterém roce byl vybudován, není známo, ale víme, že byl budován ve dvou etapách. Na tomto zámku žila Josefína hraběnka Brunšvíková se svým druhým manželem Stackelbergerem, její první manžel zemřel na tuberkulózu. Tato žena byla onou nesmrtelnou milenkou Beethovena. Na tomto zámku s ní žily ještě její čtyři děti z prvního manželství s hrabětem Deyemem a dvě děvčátka z druhého manželství.

Josefína Brunšvíková zdědila zámek v roce 1810 po hraběnce Trautmannsdorfové. Josefína nechala zámek zcela renovovat a celý jej nově vybavila. Tato renovace stála mnoho peněz, a jelikož její manžel nebyl schopný obhospodařovat statky a ona byla rozhazovačná, musel statky roku 1812 odstoupit. Po této události se rozpadlo i jejich manželství. Její děti se jmenovaly Viktorie hraběnka Deymová, Fridrich hrabě Deym, Karel hrabě Deym, Josefína hraběnka Deymová, Teofile von Stackelberg, Marie Laura von Stackelberg. Její poslední dítě se jí narodilo ve Vídni. Byla to holčička se jménem Mynona (obráceně Anonym), údajně Beethovenova dcera. Jako jediná měla vysloveně hudební nadání a sama komponovala. Jedině ona se dožila vysokého věku, ostatní děti zemřely velmi brzy. Již zmíněný druhý Josefínin manžel Stackelberg se později stal významným estonským pedagogem.

Na zámku žila i Tereza Brunšvíková, sestra Josefíny Brunšvíkové. Tereza Brunšvíková byla křivě rostlá, a proto se také nikdy nevdala. Celý svůj život zasvětila dětem. Zakládala první mateřské školy a zařízení pro předškolní výchovu v celé východní a střední Evropě. Svým sociálním a pedagogickým snahám obětovala celé své dědictví a jmění.

V roce 1945 bylo započato s rekonstrukcí zámku na školu. V areálu zámku (školy) se nacházela školní tělocvična, obecní knihovna, ordinace lékaře, pošta a obchod potravin. Ordinace pro lékaře byla v roce 1998 postavena nová za budovou mateřské školy.

V únoru 2002 bylo započato s demolicí budovy bývalého zámečku a 30. srpna téhož roku byla slavnostně otevřena nová budova základní školy, kterou vybudovala hrotovická firma V - stav. Je zde umístěna obecní knihovna a pošta.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vycapy.com

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.08.2004 v 12:35 hodin