MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Sobota 28. listopadu 2020

Kaplička na Láně

Je nejstarší stavbou v obci. Nikde není žádní zpráva o tom, kdo ji stavěl a kdy. Víme, že sloužila jako orientační bod, který je zakreslen ve vojenských mapách, a v poslední důležité době jako poslední zastavení a rozloučení s každým zemřelým občanem, po celou dobu, kdy byla naše obec přifařena do Horního Újezda.

Na konci 20. století se započalo s modernizací obce, začal se kopat veřejný vodovod, následovala plynofikace a rozvod telefonu. Kaplička se začala naklánět do silnice a její vychýlení bylo více jak 30 cm. K tomuto vychýlení přispěly i stromy, které rostly okolo a jejich kořeny prorostly do základů. Jednalo se o okrasný strom střemcha, který zasadil pan Matoušek Ladislav z domu č. 14, později bydlel v domě č. 76. Střemcha byla zasazena v roce 1941.

V roce 2000 rozhodl obecní úřad, že vychýlení je nebezpečné jak pro autodopravu, tak pro občany a započalo se se stavbou nové kapličky asi 2,5 m za původní kapličkou na pozemku Františka Němce, který se stavbou souhlasil. Stavba byla okopírována přesně na centimetr a bylo použito pálených cihel a stará kamenná stavba byla zbourána. Likvidace staré kapličky byla provedena 11. dubna 2000 v 18.00 hodin.

Na výstavbě nové kapličky se nejvíce podíleli starosta obce Jiří Bartejs, bratři Svobodové Josef a Přemysl, Klíma Karel a Jeleček Josef a syn Jiří. Stavbyvedoucím byl Josef Svoboda, který stavbu přivedl ke zdárnému konci.

Křížek na střeše je původní. Původní dřevěná dvířka byla nahrazena proskleným oknem a byla zabudována ozdobná kovová mříž. Posunutím kapličky byla více otevřena křižovatka a stala se tak bezpečnější a přehlednější.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vycapy.com

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 24.08.2004 v 12:40 hodin