MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 10. dubna 2020

Farní kostel sv. Martina v Horních Borech

Stojí na vyvýšeném místě uprostřed návsi, je postaven v gotickém slohu. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1348.
Po třicetileté válce byl na spadnutí a v roce 1678 opraven. Přitom bylo sedm gotických oken zazděno, tři nová prolomena a gotická klenba nahrazena rovným stropem.
V roce 1863 je kostelní loď o polovinu prodloužena na dnešních 26 m včetně presbytáře. V roce 1992-3 byly opraveny obě věže, vnější omítky a interiér kostela. Kostel měl tři boční oltáře, nyní zůstal jen hlavní oltář s obrazem sv. Martina od žďárského malíře F. Šrámka, oltáře nahrazeny sochami. Na věži jsou 2 zvony - větší z roku 1612, menší z roku 1607 a třetí sanktusník sv. Martin z roku 1899.
Do roku 1838 byl kolem kostela hřbitov. Z něj je zachován mezi lipami kříž.
Fara nedaleko kostela byla vystavěna roku 1786. Původní farní matrika pochází z roku 1696. Nový hřbitov s márnicí byl založen v roce 1838 a slouží pro Horní Bory a okolní obce.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bory.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 07:52 hodin