MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 3. dubna 2020

Filiální kostel sv. Jiljí v Dolních Borech

Je dominantou dolní části návsi.
Má prastarý původ, ve 14. století při něm byla zřízena fara, kterou od roku 1381 spravoval farář Mikuláš.
Až mezi roky 1590-4 je připomínám nekatolický pastor Johan.
V roce 1609 obnoven patronát, Dolní Bory byly přifařeny do Radostína a kostel se stal filiálním.
V roce 1677 zde měl meziříčský kaplan první kázání a mši svatou.
Na památku postavila obec na hlavní oltář sochu sv. Jiljí, která byla nahrazena obrazem v roce 1794.
Ten shořel při požáru kostela roku 1863, při tom shořely varhany a zvony pocházející z 15. století se roztavily.
Od roku 1784 patří Dolní Bory do hornoborské farnosti. Hlavní oltář pochází z roku 1796. Od roku 1883 patří kostel obci. Je i s prostorem pod věží dlouhý 21 m.
Na prostranství kolem kostela o průměru 30 m se nachází hřbitov. Ten je ohraničen mohutnou zdí zakrytou šindelem, která je prolomena barokně upravenou branou. Vstoupíme-li dovnitř, zvláštní atmosféra klidu a pohody umocněná prostou, ale starobylou úpravou vnitřku kostela a ojedinělým řešením podchodu pod kostelní věží zanechá v návštěvníkovi silný dojem. Kostel byl v tomto století poprvé opravován v 70. letech. V roce 1989 byla generálně opravena zeď.
V letech 1992-7 byl opraven celý kostel a pořízeno elektrické zvonění.
Na hřbitově se pohřbívají farníci z Dolních Borů jen do stávajících hrobek.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bory.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 07:57 hodin