MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 27. listopadu 2020

Kostel sv. Václava

Farní kostel sv. Václava, původně Panny Marie, sahá svou zachovalou románskou částí do let 1230-1240. Do dnešní podoby byl přestavěn kolem roce 1450.
Můžeme obdivovat zachovaný goticky sklenutý presbytář. Za hraběnky Marie z Oppersdorfu byla přistavěna kaple sv. Michala, hlavní chrámová loď byla barokně zaklenutá a vzniklo tak dvojlodí. Do roku 1884 býval v kostele starý oltář z roku 1665. V roce 1884 byl pořízen novogotický dřevěný oltář se sochou sv.Václava, po stranách jsou sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje a sochy andělů strážných Rocha a Šebastiána.
V kostele bývaly ještě dva vedlejší gotické oltáře zasvěcené sv. Josefu a sv. Antonínovi, které byly odstraněny.

Uvnitř kostela najdeme ve zdi kamenné náhrobky Zdeňka Lhotského ze Ptení (+1577), jeho manželky Anny roz.Podstatské (+1572) a jejich dcery Kateřiny (+z.1564). Další náhrobní kámen je Doroty Marie Štaudové z Hammersdorfu (+1607).

V kapli sv. Michala je část obnovené gotické fresky s archandělem Michaelem a staré gotické okénko s kružbou. V posledních letech se kostel celý opravoval a vylepšoval. Nejprve byly pořízeny nové zvony, neboť staré zvony byly za války odvezeny a zůstal jen jeden památný z roku 1508. Nové zvony se lily na faře a 24. září 1967 byly na věž vytaženy posvěcené zvony sv. Václava a bl. Zdislavy. Poté se dělala v kostele nová podlaha, lavice, osvětlení a ozvučení rozhlasem, střecha se pokryla postupně měděným plechem, zřídilo se v kostele ústřední topení, nová fasáda i nové vymalování kostela, upravilo se i okolí kostela a provedla zelená výsadba. Na kostelní věži byly umístěny elektrické hodiny.

V kapli sv. Michala byla vybudována křestní kaple s moderním oltářem, který si zaslouží pozornost. Upoutají nás i moderní barevné vitráže oken.

Památce sv.Zdislavy je věnován sádrový reliéf sv. Zdislavy a jejího manžela Havla z Lemberka. Nápis z doby před svatořečením, které bylo 21.5.1995, zní: "Blahoslavená Zdislavo z Křižanova, chraň naše rodiny". V předsíni chrámu najdeme obraz sv. Zdislavy od Otto Stritzka z roku 1971. Pozornost si zaslouží i nová socha P. Marie a stará románská křtitelnice. O vánocích nás zaujme betlém, jehož sošky vyřezal pan Florián ze Staré Říše u Jihlavy. V krajině kolem jesliček objevíme i Křižanov.

Píšeme-li zde o kostele, nesmíme zapomenout ani na kněze, kteří zde poslední století působili. Byl to Ladislav Zavadil 1900-1912, Alfons Fibich 1912-1958, dále František Hanuš od 1.12.1914 do 5.4.1970 a od 1.11.1966 zde působí p.farář Metoděj Kotík.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.krizanov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 13:17 hodin