MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Čtvrtek 22. října 2020

Historie obce Skorotice

První písemná zmínka o Skoroticích je na listině kláštera tišnovského, kde je podepsán roku 1309 Jan ze Skorotic. Ves patřila ke statkům doubravnického kláštera. Soudem v roce 1436 byl však Janek Černý z Byšovce vyzván, aby obec, kterou neoprávněně držel, podstoupil.
Roku 1437 koupil Jíra z Bezděkova od bratří Martina a Aleše z Drahanovic Dolní Čepy a Ujčůvky. Za manželku si vzal Kateřinu z Janovic, čímž byly sloučeny příjmy Skorotic a Čepů. Po manželově smrti se Kateřina spolčila se svým synem Martinem z Dalečína. Ten však roku 1492 odprodal pět usedlých Janu Romicharovi z Ujče, který je po čtyřech letech přepustil Vilémovi z Pernštejna. Od té doby patřily Skorotice pernštejnskému panství. Dle urbáře pernštejnského z roku 1582 bylo ve vsi 9 usedlých.
Roku 1793 bylo ve vsi 15 domů se 123 obyvateli, roku 1839 19 domů se 132 obyvateli, roku 1900 26 domů se 169 obyvateli.
Škola zde byla založena roku 1893 současně se školní a uč. Knihovnou. V obci byla rovněž obecní knihovna, hasičský spolek a poštovní úřad.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 26.08.2004 v 08:25 hodin