MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 2. prosince 2020

Kostel a fara

Kostel je jednolodní, obdélníkového půdorysu s pravoúhlým presbytářem. Má pozdně gotický profilovaný portál. Loď je sklenuta dřevěnou valenou klenbou s lunetami, presbytář křížově se štukovými žebry.
Dřevěná kruchta spočívá na vyřezávaných sloupech.
Vnitřní zařízení kostela je z konce 18. století.

Fara s mansardovou střechou byla postavena roku 1767.

Kostel se již od 14. století uvádí jako farní. Je zasvědcen sv. Jiří a vystavěn byl ve slohu gotickém.
Roku 1424 jej Táborité vypálili a sbořili. V 16. století byl od patrona Václava Záruby z Hustířan znovu vystavěn ve slohu prostém, renesančním.

Mimo hlavní jsou v kostele tři pobočné oltáře a kazatelna.
Hlavní oltář jest pěkná a umělecká práce řezbářská.
Obraz představuje sv. Jiří v slávě.

Věž jest opatřena cibulovitou bání s lucernou, v níž zavěšeny jsou dva cimbály k bití hodin z roku 1693.

Ve věži jsou 4 zvony: 1. Sv. Jiří - 12q (rok 1510), 2. Sv. Václav - 6q (rok 1500), 3. Sv. Josef - 3q (rok 1683) a 4. Umíráček 1q těžký.

Roku 1886 byl na kostele a faře zřízen hromosvod.
V srpnu 1893 byly na věž umístěny nové hodiny se čtyřmi ciferníky a arabskými číslicemi od firmy "Karel Adamec v Čáslavi".
Roku 1901 se pro zdejší kostel pořídily nové varhany, které postavila firma "Černý, Praha".
Za 1. světové války došlo v říjnu roku 1917 k rekvizici zvonů, které byly po té přetaveny na kanóny.
Roku 1929 byly pořízeny zvony nové.
Za 2. světové války roku 1942 byly dva zvony opět zabaveny.
V letech 1939-1940 byla provedena oprava kostela a fary.
Roku 1951 dána na kostel nová eternitová krytina.
Roku 1953 se podařilo uvésti do chodu bicí zařízení věžních hodin.
Roku 1957 byla dána nová šindelová střecha na věž kostela.
V letech 1966, 1976 byla prováděna oprava střechy kostela.
Roku 1992 započato s rozsáhlou opravou kostela.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hnevceves.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 12:31 hodin