MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 10. dubna 2020

Historie a zajímavosti

Lhota pod Libčany byla založena v době přemyslovské kolonizace. Zakladatelem byl pravděpodobně Opatovický klášter. Je klasickým příkladem vesnice ulicovky. Po vypálení kláštera husity získal Lhotu Diviš Bořek z Miletínka, husitský hejtman. Poté byli majiteli Lhoty jeho synové, od roku 1464 syn Jiřího z Poděbrad Jindřich, od roku 1491 páni z Pernštejna, od roku 1560 císařský rod Habsburků. V roce 1589 ji koupili majitelé libčanského panství.

24. února 1775 se narodil v zájezdním hostinci u císařské silnice obrozenecký loutkář Matěj Kopecký. Roku 1827 upravili kováři Veverka z Rybitví a Novotný ze Lhoty pod Libčany v kovárně ve Lhotě ruchadlo do konečné podoby a provedli zkušební orbu v záhumení kovárny. Kovárna stála u domu p. Rejla vedle prodejny potravin KONZUM.

Od roku 1774 do 1870 byla ve Lhotě soukromá škola dvojtřídní a od roku 1870 do roku 1906 stará škola na místě domu p. Vávry na křižovatce. Nová škola byla postavena v roce 1906. Kostel byl postaven v roce 1908. Od roku 1884 působí v obci hasičský sbor a téhož roku byla zřízena knihovna. Spořitelna slouží občanům od roku 1902, sušárna čekanky byla postavena roku 1904, mlýn roku 1907. Ve stejném roce bylo postaveno družstevní skladiště u zastávky ČSD (dnes zbourané). Elektrická energie byla zavedena v roce 1911.

Raritou obce byla osmiboké roubené stodoly, které byly stavěny kolem roku 1775 s rozvojem zemědělství (zásobování hradecké pevnosti). Zemědělství v obci mělo stále lánový charakter, proto zemědělské usedlosti byly oproti jiným vesnicím větší. Zemědělství bylo doplněno drobnou výrobou - pračky Voženílek a Ráliš, kovovýroba a chromování Tobiášek - Voltr, slévárna barevných kovů Daněk, výroba drátěných plotů Tobiášek. Z průmyslových podniků byla v obci pila, mlýn a pekárna, výroba střešních lepenek Zadák a Charvát, kávoviny Pelikán, kávoviny Forman. Od roku 1953 hospodaří v obci zemědělské družstvo. Drobné provozovny soukromníků postupně zanikaly. Po roce 1989 opět ožívá v obci soukromý sektor. Dva rolníci začali soukromě hospodařit, další dva mají chovy drůbeže s prodejem kuřat a jatečné drůbeže. Šandovo zahradnictví je jediným podnikem, který přežil kolektivizaci a stále podniká. Dále jsou v obci truhlářství p. Vyleťala, klempířství p. Gregora a Truhláře, opravna praček p. Štěpánka, podnik NADAS s prodejem náhradních dílů p. Šejvla, lisovna papíru p. Rejla, Hostinec na křižovatce a Obecní hostinec a další drobní podnikatelé - švadleny, opravy elektr. zařízení, pletené zboží.

Od roku 1920 působí v obci TJ Sokol. Od roku 1926 je v obci kino, které byla v letech 1957-1959 přestavěna na kino s širokoúhlým plátnem. V roce 1982 bylo dokončeno zdravotní středisko a otevřeno 2.5. 1982, s ordinacemi praktického a zubního lékaře a s poradnou pro děti. Mateřská škola byla dostavěna v roce 1983 a provoz zahájen od září 1983.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 14:06 hodin