MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 25. listopadu 2020

Historie obce Skřivany

Území obce Skřivany bylo osídleno již v pravěku. Z mladší doby Kamenné pochází nález kulturních jam se střepinami keramiky primitivními nástroji a zbytky dřevěného uhlí. V roce 1909 byly v místním písníku nalezeny čtyři kostry skrčenců ve společném hrobě vybaveném keramikou, kamennou sekerkou a bronzovou náušnicí ze starší doby bronzové.

Nálezy jsou umístěny v muzeu v Novém Bydžově. První jednoznačná písemná zmínka o vsi je sice až z roku 1360, kdy byla původním sídlem vladyků ze Křivan, ale historik J. V. Šimák ztotožnil Skřivany s mosty Křivci (pontes Criuci) na řece Cidlině. Ty jsou uváděny v Kosmově Kronice české k roku 1110. K nejvýznamnějším rodům majitelů v 16. a v 17. století patří Zumrfeldové, kterým Skřivany patřily v letech 1552 - 1628. Skřivanská tvrz se výslovně uvádí roku 1628, kdy místní statek koupil Albrecht z Valdštejna. Tento byl po smrti Valdštejna opětovně navrácen roku 1654 Zumrfeldům. Snad kolem roku 1720 byla stará renesanční tvrz radikálně přestavěna na barokní zámek. V témže roce byla postavena zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, která zpočátku sloužila pouze pro potřeby zámku a teprve později i obci jako kostel Rodiny Páně. Počínaje rokem 1842 se uvádí zasvěcení svaté Anně. Poblíž kostela stojí dřevěná zvonice nesoucí zvon z roku 1695, jenž byl v noci z 24. na 25.3.2000 zcizen neznámým pobertou. Původně stála starší stavba blíž u kostela, ale po požáru cukrovaru roku 1905 byla přeložena na dnešní místo. Doba vzniku původní stavby se odhaduje po roce 1720. Dříve zde byl ještě druhý větší zvon z roku 1719, který padl za oběť první světové válce.

Z celé řady dalších majitelů se do dějin obce zapsal zemský rada Maxmilián Ledvinka z Orlové Skály, u kterého v letech 1822 - 1829 byl zaměstnán jako vychovatel známý český básník F. L. Čelakovský. Později Skřivany zdědil Gustav Ledvinka, jenž roku 1862 založil při zámku na místě špýcharu malý cukrovar. V letech 1867 - 1868 dal Gustav Ledvinka dle projektu Josefa Niklase zcela přestavět zámek ve slohu windsorské novogotiky.

V roce 1872 koupil skřivanský zámek Adolf Ritter ze Záhony. Ten nechal po velkém požáru 8. dubna 1882 cukrovar přestavět na rafinerii cukru.Od roku 1889 za vlastnictví nových majitelů - Liebigů docházelo k postupnému rozmachu místní rafinerie. V letech 1905 a 1912 rafinerii opakovaně zničil rozsáhlý požár. To umožnilo celkovou modernizaci a přestavbu cukrovaru.

Cukrovar pracoval na vývoz a jeho výrobky byly počátkem 20. století ve světě proslaveny a žádány. Známé homoličky se vyvážely doslova do celého světa. Před 1. světovou válkou zde bylo zaměstnáno na 1200 lidí. Během 2. světové války byla výroba cukru pozastavena a v továrně se vyráběla vojenská technika.Ke znárodnění cukrovaru došlo dne 11. dubna 1948.

Od roku 1977 začala nová kapitola v dějinách skřivanské továrny. Vzniká zde strojní podnik Strojobal.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.skrivany.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 08:39 hodin