MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Středa 26. února 2020

Farní kostel Narození Panny Marie

Farní kostel Narození Panny Marie byl vystavěn jako raně gotický opatem Bavorem na konci 13. století. Byl zbarokizován v létech 1712-1714. Presbytář byl nově zaklenut a byly zvýšeny zdi lodě. Zvonice byla zvýšena roku 1720 a byly na ni přemístěny zvony z věže klášterního kostela. Císařem Josefem II. byl kostel zrušen roku 1787 a v roce 1792 byla hlavní loď zbořena. Presbytář slouží jako hřbitovní kaple a na věži se nacházejí zvony z 15. století. Na zadní straně presbytáře je umístěn nejstarší renesanční náhrobek v Polici z roku 1632.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.meu-police.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 10:14 hodin