MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 30. listopadu 2020

Z historických pramenů

Obec Bačetín je starou slovanskou osadou, osídlenou českým lidem ve 12. - 13. století. Jak praví historické prameny, název Bačetín vznikl podle jména jeho zakladatele Bačaty, který měl v místech dnešní křižovatky u školy rozsáhlý dvorec, k němuž náležela i osada Sudín, kde stával velký ovčín. Až do roku 1420 patřil Bačetín spolu se Sudínem ke cisterciáckému klášteru Svaté Pole ( nynější Klášter nad Dědinou). Mniši kolonizovali tehdy i rozsáhlé lesy na úpatí Orlických hor. Zničením tohoto kláštera roku 1420 husitskými vojsky, byly zničeny i všechny dokumenty o kolonizovaných obcích a tedy i o Bačetínu.

První písemná zpráva o Bačetínu je z roku 1458. Obec patřila dlouhá období k opočenskému panství. Do roku 1884 chodily děti z Bačetína do bysterské školy a děti ze Sudína do školy kounovské. Jen v zimních měsících se vyučovalo v chalupě čp. 57 v Bačetíně. Nová škola se začala stavět, položením základního kamene 26. května 1884 a 13. listopadu téhož roku byla předána do užívání. Škola byla zrušena pro malý počet žáků v roce 1975 a ještě v témže roce adaptována na mateřskou školu pro 25 dětí.

Elektrický proud byl do obce zaveden v roce 1930 a tím se stal Bačetín jednou z prvních podhorských obcí, která byla elektrifikovaná.

Stavba obecního vodovodu byla dokončena v roce 1937 a pro osadu Sudín v roce 1986.

Zvláštností Bačetína jsou jeho záhumenní cesty. Jedna severní a druhá na jižní, která je téměř souběžná s hlavní silnicí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://bacetin.webpark.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 13:00 hodin