MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pondělí 24. února 2020

Kříž u hřbitovní zdi

U rozcestí silnice I. třídy z Dobrušky do Rychnova se silnicí směřující k Hrošce je postaven při hřbitovní zdi kamenný kříž se dvěma postavami Marií na rozích podstavce. Nahradil původní dřevěný kříž, který stával před farou a ztrouchnivěl. Na předním štítě podstavce je nápis: "Pochválen buď Pán Ježíš Kristus" a pod ním rok postavení 1874. Dole v nejnižší části nad dvěma schody je vytesáno: "Až na věky. Amen". Na zadní straně podstavce čteme: "Od nejmenovaného dobrodince s pomocí jiných".

Na stavbu nového kříže darovala vdova Alžběta Křepelová z Hrošky 100 zl. se žádostí, aby byl postaven u věže zvonice a aby nebyla jmenována. Kříž zhotovil kameník Harman z Olešnice. Protože obnos nestačil, přispěl také ochotnický kroužek výnosem z divadel. Nový kříž byl vysvěcen 25. října 1874.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilyujezd.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 13:18 hodin