MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Pátek 30. října 2020

Kostel sv. Anny

Raně barokní hřbitovní kostel postavený za hraběte Karla Záruby z Hustiřan v letech 1686-91.

Jednolodní, obdélníková stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a se dvěma hranolovitými věžemi s cibulovými báněmi v západním průčelí vyvrcholeném barokním štítem. Stěny členěny dvěma pásy oken, dole půlkruhovými, v patře obdélnými, uzavřenými plochým segmentem.

Uvnitř člení stěny pilastry a mezi nimi ploché arkády pro oltáře. Kostel v roce 1903 vymaloval A. Mühl.

Raně barokní zařízení pořízené současně se stavbou bylo upraveno a doplněno v roce 1903. Hlavní oltář portálový s ornamentalizovanými slunečnicemi po stránách architektury a se sochami českých patronů.

Nachází se zde:
- Obraz sv. Anny (sign. I. Schmidt - 1845)
- Obraz Nejsvětější Trojice (patrně I. Schmidt)

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 14:14 hodin