MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Neděle 27. září 2020

Kostel sv. Václava v Horním Starém Městě

Je poprvé písemně doložen v roce 1313. Jeho stavební vývoj charakterizuje gotická klenba presbytáře s klínovitými žebry, renesanční dřevěný vykládaný strop s pozůstatky původního barevného zdobení a barokní hlavní oltář z počátku 18. století v podobě monumentálního portálu se sochami andělů, který pochází pravděpodobně z dílny Fr. Pacáka.
Obraz sv. Václava klečícího před P. Marií je od trutnovského malíře Ing. Russe.
Vedlejší oltář P. Marie Pomocné při severní straně kostela je z roku 1810.

Renesanční přestavbu kostela a stavbu nové věže, na níž jsou upevněny tři kamenné hlavy, ozdobné pozůstatky někdejší stavby, provedl v roce 1581 italský stavitel Carlo Valmadi, působící v této době na Trutnovsku. Třinácticentový věžní zvon z roku 1609 z dílny zvonaře Martina Schrottra z Hostinného přečkal věky.
Nejcennější památkou kostela je kromě kamenné raně gotické křtitelnice a umně vyřezané kazatelny dřevěný polychromovaný epitaf trutnovského královského lesmistra Kašpara Nusse, zemřelého v roce 1606. Ten zastával skoro čtyři desítky let svůj úřad a měl vrchní dohled nad krkonošskými lesy a nad splavováním dřeva z hor. Náhrobní deska o výšce 4 m a šířce 1,25 m je zavěšena na severní vnitřní stěně kostela. Epitaf v barevném provedení zobrazuje pod reliéfem biblického výjevu "Proměnění Páně na hoře Tábor” v řadě klečících postav v dobovém oblečení se sepjatýma rukama samotného Nusse, jeho sedm synů, dceru a manželku.

Historicky zajímavé jsou i menší náhrobní desky stranou hlavního epitafu s portréty členů rodiny s údaji o jejich věku, úmrtí a místě pohřbení (tři synové leží až v dalekých Uhrách, kde padli v boji s Turky).

V roce 1995 byla provedena rozsáhlá oprava kostela, jehož statiku ohrožovala voda pronikající do základů vystavěných na štěrkopísku.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.trutnov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 14:45 hodin