MFSF JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

Úterý 20. října 2020

Příroda a její ochrana v turistické oblasti Slovácko

Soliterní hrušky nad slováckou obcí Suchá Loz
Soliterní hrušky nad slováckou obcí Suchá Loz
Přírodní poklady Slovácka
Příroda Slovácka je velice pestrá. Nechybí v ní horské louky a lesy, vyprahlé vápencové skály ani rybníky a vlhké lužní lesy. Tři chráněná území - Bílé Karpaty, Pálava a Lednicko-valtický areál - byla pro své kvality zařazena na seznamy světové organizace UNESCO.

Východní část Slovácka pokrývají Bílé Karpaty, pro něž jsou typické táhlé hřebeny, druhově bohaté louky se skupinami osamělých stromů a rázovité obce s výraznou lidovou architekturou. Osu Slovácka tvoří široké údolí řeky Moravy. V okolí Strážnice, Mikulčic a Lanžhota dodnes přežily unikátní lužní lesy. Bukové lesy Chřibů a Ždánického lesa na severozápadě skrývají kromě vzácných rostlin a živočichů také mnoho míst s krásnou vyhlídkou. V blízkosti druhé významné řeky - Dyje - se na jižním okraji Slovácka nacházejí dvě pozoruhodná území: Pálava a Lednicko-valtický areál. Pálava poskytuje domov teplomilné květeně a živočichům obývajícím vápencové skály, stepi a lesostepi. Lednicko-valtický areál je milovníkům přírody znám hlavně díky soustavě Lednických rybníků, které představují mezinárodně významnou ornitologickou lokalitu.

Milovníci přírody na Slovácku najdou síť turistických značených tras pro pěší i pro cyklisty, naučné stezky představující největší zajímavosti a několik přírodovědných expozic.

Zdroj: www.Slovacko.cz

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 25.05.2007 v 18:12 hodin